Verto24.eu

Jagna Zarzeczna-Szewczyk - tłumaczenia i nauczanie języka agnielskiego

Jagna Zarzeczna-Szewczyk - English Language Teaching & Translation

W Verto24 uczymy języka angielskiego oraz tłumaczymy z języka angielskiego na polski i odwrotnie.
Zapraszamy do współpracy!


Usługi


Tłumaczenia

Verto oferuje tłumaczenia w wielu dziedzinach: socjologia, politologia, literatura, historia sztuki, marketing, prawo, finanse, technologia informacyjna, technika.

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów, umów, folderów reklamowych i wszelkiego rodzaju tekstów na język polski i angielski:

 • streszczenia prac naukowych z dziedziny socjologii i politologii
 • ulotki, broszury reklamowe i informacyjne
 • umowy, licencje, dokumenty prawne, sprawozdania finansowe
 • menu dla restauracji i lokali gastronomicznych
 • CV, referencje
 • korespondencja
 • scenariusze filmowe
 • artykuły prasowe
 • teksty literackie
 • specyfikacje

Nauczanie

Zakres usług Verto obejmuje również indywidualne nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach uwzględniając także słownictwo biznesowe i nie tylko.

Zajęcia dostosowywane są do każdej osoby i jej potrzeb. Celem tego typu kursów jest przygotowanie do prowadzenia negocjacji, rozmów telefonicznych, czy też towarzyskich w języku angielskim, a także do niektórych egzaminów językowych (FC, Proficiency, TOEFL, Bec Vantage) lub innych (np. obrona doktoratu). Kursy obejmują naukę pisania oficjalnych wiadomości, listów, notatek lub dokumentów.

Dodatkowo w trakcie zajęć można przygotować się do ważnego spotkania w firmie z osobą anglojęzyczną, napisać wiadomość email lub przygotować prezentację na spotkanie z gośćmi lub z szefem.

Nauka i zabawa dla najmłodszych odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

Services


Translation

Verto is pleased to be able to offer translation in a number of fields: sociology, political sciences, literature, history of art, marketing, law, finance, information technology, technology.

We provide translations of documents, agreements, commercial brochures etc.:

 • leaflets, promotional and informative brochures
 • contracts, licences, legal documents
 • menus for restaurants and eating venues
 • CVs, references
 • correspondence
 • screenplays
 • press articles
 • literary texts
 • others

Teaching

Verto's range of services also includes English language teaching for individuals, in both general and business English, at all levels of advancement.

Classes are customised. Courses aim at preparing participants for negotiations, telephone conversations or small talk, as well as for selected language examinations (FC, Proficiency, BEC Vantage). Courses include the writing of formal e-mails, letters, notes and other documents. Younger learners, however, may be prepared for high school final examinations.

Moreover, during the classes students can prepare to a business important meeting with an English-speaking guest, write an email, or prepare a presentation for meetings with foreigner clients or a supervisor.

The youngest ones play and learn only in English.

-->